De website van NikiKommer.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ik ben echter niet opgeleid tot bakker of kok, geen expert of officiële instantie, maar ik geef al mijn advies vanuit persoonlijke ervaring. Het kan gebeuren dat de website onjuistheden bevat of onvolledig is. Aan de inhoud van NikiKommer.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website en ook voor het gebruik van die informatie. Je kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Informatie op deze website kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Het gebruik van de (online) diensten van NikiKommer.nl is op eigen risico. Deze diensten worden geleverd zonder enkele garanties.

Alhoewel we ons uiterst beste doen om de (online) diensten zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren, kan NikiKommer.nl niet garanderen dat:
1. De diensten ononderbroken, veilig en beschikbaar zijn op elk moment of locatie.
2. Fouten of gebreken worden hersteld.
3. De diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
4. De diensten voldoen aan uw vereisten.

Aansprakelijkheid

NikiKommer.nl doet zijn best om alleen maar juiste informatie op deze website te delen, maar kan geen garantie geven dat alle beschikbare informatie volledig of juist is. NikiKommer.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, al zullen wij natuurlijk ons best doen om de website altijd beschikbaar te hebben.

NikiKommer.nl is nooit aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de klant of derden,  zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten of inhoud verkregen via de dienst.

Links naar websites

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door NikiKommer.nl onderzocht of geanalyseerd. NikiKommer.nl draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt op nikikommer. Een link naar een andere website is bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het gebruik maken van andere websites vindt op eigen risico plaats; wij hebben hierin geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. NikiKommer.nl heeft het recht om elke link of informatie op deze website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

De diensten en originele inhoud (uitgezonderd de content die door klanten/gebruikers geplaatst is), functies en de functionaliteit blijven het exclusieve eigendom van NikiKommer.nl. Het is onder andere beschermd door auteursrecht en handelsnaamrecht. Handelsnaam en logo mogen niet verbonden worden met een product of dienst zonder toestemming van NikiKommer.nl.